Okinawa Translator ขอนำเสนอบริการรับเอกสารทางกฎหมายของคุณจากประเทศญี่ปุ่นและทำการประทับตราไปรษณียากร รับรองโดยสถานฑูตจีนในประเทศญี่ปุ่น หรือ รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ บริการประทับตราไปรษณียากร การรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น บริการรับเอกสารทางกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น การรับรองโดยสถานฑูตจีนที่อยู่ในญี่ปุ่น โตเกียว หรือโอซาก้า

Okinawa Translator ขอนำเสนอบริการรับเอกสารทางกฎหมายของคุณจากประเทศญี่ปุ่นและทำการประทับตราไปรษณียากร รับรองโดยสถานฑูตจีนในประเทศญี่ปุ่น หรือ รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ  บริการประทับตราไปรษณียากร  การรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น  บริการรับเอกสารทางกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น  การรับรองโดยสถานฑูตจีนที่อยู่ในญี่ปุ่น โตเกียว หรือโอซาก้า

การรับเอกสารทางกฎหมายจากโอกินาว่า (หรือจากที่อื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น)

คุณอาศัยอยู่ในประเทศบราซิล ไซปัน กวม เยอรมนี จีน เกาหลี ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นหรือไม่ คุณมีความต้องการรับเอกสารฉบับเดียวหรือหลาย ๆ ฉบับจากญี่ปุ่นอย่างเช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ออกในหรือโดยประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ เราขอเสนอบริการรับเอกสารเหล่านี้แทนคุณ

ในการที่จะรับเอกสารใด ๆ นั้น เราต้องหาว่าเอกสารอยู่ที่ไหนเสียก่อน คุณต้องให้ข้อมูลกับทางเราให้มากและละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เราจะได้รับเอกสารให้ทันเวลาตามคำขอ โชคไม่ดีที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีระบบการจัดการส่วนกลางเพื่อบริหารข้อมูลเหล่านี้ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทราบสถานที่ที่แน่นอน วันเกิด และชื่อเต็มตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเพื่อการค้นหาที่ถี่ถ้วน

เมื่อเราได้ทราบที่อยู่ที่แน่นอนของเอกสารแล้ว จะต้องมีขั้นตอนการกรอกเอกสารที่จำเป็นเพื่อที่เราจะได้รับเอกสารแทนคุณ ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีการสร้างเอกสารที่เรียกว่า อำนาจของทนาย ขึ้น โดยเอกสารต้นฉบับทั้งหมดต้องมีการลงลายมือชื่อและส่งฉบับจริงให้กับที่อยู่ในญี่ปุ่นของเรา

หากเอกสารที่ทางเรารับมานั้นต้องได้รับการแสตมป์ตราไปรษณียากร ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือได้รับการรับรองจากทนายชาวญี่ปุ่นทางเราก็สามารถให้บริการนี้แก่คุณเช่นกัน

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าเอกสารอย่างเป็นทางการต้องเขียนขึ้นในภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น หากคุณต้องการให้เราแปลเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถให้คำแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษและอีกกว่า 300 ภาษาแก่คุณ

กรุณาติดต่อ Okinawa Translator สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ แล้วเราจะเริ่มงานทันที

เว็บไซต์:

www.okinawatranslator.com

อีเมล:

okinawatranslator@gmail.com

About

David Higgins is a full time Japanese/English translation company owner located in Okinawa, Japan. David, his wife Hazuki and four employees and various freelancers of other languages run Okinawa Translator. They specialize in translation of all kinds of documents, technical manuals and on site interpreting for instructional safety classes with the military to family reunions. They have expanded they’re business all over Japan and overseas to serve customers in any location.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*